sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Nätverk på Södertörn

Samarbetet mellan Södertörnskommunerna yttrar sig bland annat i ett stort antal nätverk, mer eller mindre formella. Här följer en förteckning över aktuella nätverk.

Arkivarier

Alla Södertörnskommuner ingår i nätverket, dock har Salem ingen representant då de saknar en arkivarie.

Bibliotekschefer

Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje ingår i samarbetet med gemensam biblioteksserver.

Cheferna inom handikappomsorgen

Alla Södertörnskommuner ingår i nätverket. Dessutom ingår Nacka och Värmdö.

Chefer inom mät- och kartverksamhet

Alla kommuner på Södertörn samt Nacka och Värmdö deltar.

Ekonomicheferna

Alla Södertörnskommuner ingår i nätverket.

EU-samordnare

Alla Södertörnskommuner ingår i nätverket.

Exploateringscheferna i östra och södra länsdelarna

Alla kommuner i södra och östra länsdelarna ingår.

Förhandlingschefer

Alla Södertörns kommuner ingår i nätverket

IFO-chefsgruppen

Deltar gör Tyresö, Nacka, Haninge, Nynäshamn, Värmdö och Huddinge.

Individ- och familjecheferna

Alla Södertörnskommuner ingår i nätverket, dessutom ingår Nacka och Värmdö.

Informationschefer

Nätverket består av Informationscheferna eller motsvarande i de åtta Södertörnskommunerna samt Nacka.

IT-chefer

Alla Södertörnskommuner ingår i nätverket. På regionalt plan finns också IT-forum där nästan alla kommuner i Stockholms län ingår.

Kvalitetschefer

Kvalitetschefer och verksamhetscontroller alla kommuner på Södertörn utom Nykvarn deltar.

Lokalfrågor

Fastighetschefer, lokalcontroller/strateger alla kommuner på Södertörn utom Nykvarn deltar.

MAS-samverkan

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) deltar i nätverk på Södertörn med kollegor som har samma arbete i respektive kommun.

Miljöstrateger

Alla Södertörns kommuner ingår i nätverket.

Näringslivschefer

Alla Södertörns kommuner ingår i nätverket.

Personalchefer

Alla Södertörns kommuner ingår i nätverket.

Planeringschefer

Alla Södertörns kommuner ingår i nätverket.

Socialchefer

Alla Södertörnskommuner ingår i nätverket dessutom ingår Nacka och Värmdö.

SPIN. Södertörns Pedagogiska IT Nätverk

Skol-TI ansvariga som träffas cirka var sjätte vecka

Turistchefer

Alla Södertörnskommuner ingår i Nätverket. 

Upphandlingschefer

Alla Södertörns kommuner samt Nacka och Värmdö ingår i nätverket. 

VA-chefer

Nynäshamn, Haninge, Södertälje Enegi (Södertälje och Nykvarn), Botkyrka, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Roslagsvatten AB, Salem, Tyresö och Värmdö.

Översiktsplanerare

Alla Södertörnskommuner ingår i nätverket.

Sidan skapades den 29 augusti 2008.

Senast uppdaterad den 28 maj 2014.

Webbredaktör: Torbjörn Åkerblad

Kontaktpersoner

Vänd dig till respektive funktion på någon av de medverkande kommunerna för att komma i kontakt med ett nätverk.

www.botkyrka.se
www.haninge.se
www.huddinge.se
www.nykvarn.se
www.nynashamn.se
www.salem.se
www.sodertalje.se
www.tyreso.seStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden