sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Fasta samarbeten på Södertörn

Familjerådgivning

Familjerådgivning erbjuds par och andra vuxna med relationsproblem. Familjerådgivningens upptagningsområden är Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge och Nynäshamns kommuner.

FoU Södertörn

FoU-Södertörn ägs av de sju kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö. Ytterligare två kommuner, Nacka och Salem, har tecknat avtal för samarbete kring forskningsfrågor och utbildning inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, handikappomsorg samt socialpsykiatri. 

http://www.fou-sodertorn.se/

Gemensam gymnasieregion på Södertörn

Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö har undertecknat ett avtal om en gemensam gymnasieregion som innebär att alla elever på Södertörn kan söka till kommunernas alla gymnasieskolor på lika villkor.

Socialjouren Södertörn

I akuta situationer utanför kontorstid kan invånare i Botkyrka vända sig till Socialjouren i Flemingsberg, Huddinge.

Socialjouren arbetar med bedömningar i akuta ärenden och gör insatser som inte kan vänta till nästa dag. Det kan gälla exempelvis matpengar, tillfälligt logi, misshandel och barn som far illa.

Bostadslösa kan få praktiska råd och anvisningar, endast i undantagsfall bistånd med logi över natten/helgen.

Efter överenskommelse med socialsekreterare kan hembesök göras hos barnfamiljer under kvällar och helger om det finns anledning att tro att barnen far illa.

http://www.botkyrka.se/socialtjansten/akutjour/

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar för räddningstjänsten för boende i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommuner. Räddningscentralen hanterar dessutom larm- och ledning i Norrtälje kommun.

http://www.sbff.se/

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö har ett gemensamt miljö- och hälsoskyddsförbund.

Förbundet sköter myndighetsutövningen inom området samt utövar tillsyn och handlägger anmälningar och ansökningar av olika slag.

http://www.smohf.se/

Sidan skapades den 18 augusti 2008.

Senast uppdaterad den 28 maj 2014.

Webbredaktör: Marica NordwallStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden