• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Samstämmigt om förslag till ny länsplan och nationell transportplan 

Samstämmigt om förslag till ny länsplan och nationell transportplan 

Full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn och en ny passage över Södertälje kanal står högst upp på listan när Södertörns­kommunerna gemensamt svarar på förslagen till ny länsplan respektive ny  nationell transportplan.

Stockholmsregionens och Södertörns starka tillväxt gör att mer medel bör allokeras till att säkra en god infrastruktur i regionen, anser Södertörnskommunerna. Remissvaren lyfter också vikten av att tidigare fattade överenskommelser och beslut följs – både vad gäller länet och nationellt – så att kommunerna kan fullfölja de åtgärder de själva planerat och utlovat. Statliga myndigheter behöver samordna sig bättre för att inte förhindra arbetet med det avtalade bostadsbyggandet.

Tvärförbindelse Södertörn är den viktigaste åtgärden för att säkra en fungerande infrastruktur i Stockholms län. En ny passage över Södertälje kanal krävs för att säkerställa ett robust transportnät. Kollektivtrafiksatsningar mellan de regionala stadskärnorna och till regioncentrum är av stor vikt för hela Södertörn. Tillgänglighet och framkomlighet för gods framförallt, med sjöfart och järnväg, är också prioriterat.

Remissvaren redogör också för alla de åtgärder och objekt som Södertörnskommunerna gemensamt har prioriterat.

Södertörnkommunernas yttrande på förslag till Länsplan 2018-2029öppnas i nytt fönster
Länk till Länsstyrelsens förslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södertörnkommunernas svar på förslag till nationell transportplan 2018-2029
Länk till Trafikverkets förslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler