sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation
Södertörns högskola

Södertörns högskola

Nyheter från våra projekt


Nyckeltal 2014

Nu finns nyckeltalen för 2014 att ladda ner. Presentationerna från Nyckeltalsdagen 2015 finns också att hämta ner.

Till sidan med nyckeltal för 2014

Södertörn skaffar gemensam geografisk plattform

Åtta kommuner i Södertörnsområdet har tecknat ett avtal som innebär att kommunernas mät- och kartverksamheter samarbetar i samma IT-miljö.

Läs mer på projektsidan

Tre remissvar från 2013

På sidan med gemensamma ställningstaganden hittar du nu följande remissvar från 2013: Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län, Södertörnskommunernas gemensamma yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län – Etapp 2 och Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025.

Till ställningstaganden

Slutrapport och dokumentation från seminariet "Hållbart byggande"

Nu finns slutrapporten från förstudien om hållbart byggande publicerad tillsammans med alla presentationer från seminariet "Hållbart byggande".

Till projektsidan

Hållbart byggande på Södertörn

Nu finns det en projektsida för projektet "Hållbart byggande på Södertörn".

Till projektsidan

Introduktion Södertörn blir Etablering Södertörn

Det projekt som tidigare hette "Introduktion Södertörn" är nu "Etablering Södertörn". I samband med detta har information och dokumentation kring projektet uppdaterats.

Till projektet Etablering Södertörn

Uppdaterad verksamhetsplan, samarbetsavtal och utvecklingsprogram

Sidorna "Om södertörnssamarbetet" och "Utvecklingsprogram " är nu uppdaterade. Där hittar du nu Verksamhetsplan 2014, Samarbetsavtal och Planeringsunderlag.

Om södertörnssamarbetet

Uppdaterat projekt: Introduktion Södertörn

Till projektsidan för Introduktion Södertörn

Uppdaterat projekt: Introduktion Södertörn

Projektet Introduktion Södertörn har uppdaterats med ny projektinformation och nya projektdokument.

Till projektsidan för Introduktion Södertörn

Stockholm - The Capital of Scandinavia

En del av Stockholm

Södertörnskommunerna är en viktig och växande del i stockholmsregionen.

Tvärförbindelse Södertörn

Södertörnskommunernas yttrande över åtgärdsvalsstudie

Södertörnsleden

Det är sedan lång tid mycket väl känt att Södertörnsleden/Tvärförbindelse Södertörn är en nödvändighet för att nå de mål som Södertörnskommunerna och Stockholmsregionen har.

Till sidan med ställningstaganden

Södertörns Rådslag 30 mars 2017

Nykvarns kommun bjuder in till Södertörns Rådslag på Taxinge Slott!

taxinge slott 

Södertörns rådslag 2017 diskuterar besöksnäringen- en av landets mest framgångsrika branscher.  Hur kan vi på Södertörn vara med i den starkt växande utvecklingen?
På Södertörns Rådslag samlas företagsledare, politiker, opinionsbildare, strateger och andra beslutsfattare för att både summe¬ra läget och lägga grunden till framtidens beslut. Södertörns Rådslag genomförs årligen i samverkan mellan Södertörnskommunerna och Företagarna, Stockholms Handelskammare, KTH och Södertörns Högskola. 

Läs mer i Inbjudan och Program!

Till sidan för SödertörnssamarbetetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden